Brunch som en kick off

Er kick-off är nystarten på året, det är nu ni samlas och inspireras av de möjligheter ni står inför. En kick-off ska skapa glädje, engagemang och samhörighet och därför är det viktigt att verkligen fundera kring vilka aktiviteter som passar just er och ert företag. Vad har personalen behov och vad kan ni göra för att de ska känna sig uppskattade och framförallt vad kan ni göra för att företagets mål ska bli hela personalstyrkans mål? Under en kick-off brukar man vanligtvis passa på att delge personalen om företagets mål och visioner och såklart hitta på roliga aktiviteter som blir ett minne för livet. Det finns många eventföretag som erbjuder hela paketupplevelser där det både finns möjligheter att hyra in en driven föredragshållare som kan inspirera gruppen samt hitta en passande aktivitet som kan stärka gruppens sammanhållning. Det vill säga om man inte vill ta hand om all planering på egen hand. Det finns knappt några gränser på de aktiviteter som man kan välja på. Allt från korvstoppning, bygga katapulter till att lösa ett spännande spionuppdrag. Fantasin är med andra ord det enda som kan sätta gränser för de uppfinningsrika aktiviteter ni kan utföra tillsammans. Aktiviteterna spelar en lika stor, om inte större roll, för er kick-off som föredraget och samtalen gör, på vilket sätt går vi igenom nedan. Kom ihåg att en kick off behöver inte alltid vara så avancerad, man kan t.ex. via en brunch får tillräckligt med tid för att sätta rätt stämning inför ett projekt. Du hittar mer info om härliga ställen med brunch på brunch-stockholm.n.nu. 

Planeringen

Er kick-off ska givetvis ge ert företag de rätta förutsättningarna inför det kommande året. Därför är planeringen viktig. Det är under planeringsstadiet som ni kommer att sammanfatta vad som kommer att hända under året och ta upp vad som är viktigt att inkorporera i hela företaget. Det är ledningsgruppen som står för planeringen inför en kommande kick-off. Ledningsgruppen bör därför komma överens om vad som bör prioriteras och på vilket sätt de kan använda en kick-off som verktyg att skapa samspel mellan ledningen och övriga medarbetare. Ledningsgruppen kommer även överens om vilka värdeord som de ska föra fram under sin kick-off. Värdeord är viktiga för att stärka gruppen och få dem att dra åt samma håll. Värdeorden måste därför vara tydliga för att alla ska kunna förstå dem. En kick-off är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och man bör därför utnyttja möjligheterna som uppstår när alla är samlade. Att använda sig av aktiviteter som stödjer verksamheten och dess utveckling är därför att rekommendera. Man kan undra vad korvstoppning eller spionuppdrag kan göra för gruppen och sammanhållningen och svaret på den frågan är enkelt – det kan handla om att få medarbetare som i vanliga fall inte har med varandras arbete att göra får möjlighet att lära känna varandra. En kick-off handlar om att lära sig samarbeta och sträva mot ett gemensamt mål och att leka kan på så sätt även vara nyttigt för vuxna.